Rituaaleista

 

Rituaalinen käyttäytyminen on ihmiselle ominaista ja rituaaleilla on syvällinen ja tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Kautta aikojen riutaalit ovat olleet sekä yhteisöllisiä että yksityisiä, palvellen erilaisia tarpeita. Semiphoraksen tuotteita voi käyttää niin henkilökohtaisesti kuin ryhmänä toteutettaviin rituaaleihin.

Rituaalien tarkoituksena on saavuttaa keskittynyt tietoisuuden tila. Merkittävien vaikutusten aikaansaamiseksi rituaalin ja siihen osallistumisen tulee olla vilpitöntä ja nousta ihmisen sisältä. Henkilökohtainen kytkös rituaaliin syntyy merkityksen antamisen kautta. Tästä johtuen rituaalille, sen toimituksille ja rituaalissa käytetyille esineille ja elementeille (suola, savu, öljy jne.) on välttämätöntä antaa henkilökohtainen emotionaalinen merkitys.

Emotionaalisen merkityksen antamisen onnistumisesta kertoo se, että esine tai elementti muuttuu itselle tärkeäksi tai merkitykselliseksi ja sen näkee uusin silmin. Kun mieli yhdistää esineeseen tai elementtiin tarkoituksen ja tunteen, tulee siitä elävä symboli. Symbolit puolestaan toimivat alitajuisesti ja siten tietoisen mielen näkökulmasta mystisellä tavalla. 

Semiphoraksen tuoteteksteissä kuvatut symbolimerkitykset periytyvät eri kulttuureista ja traditioista. Ne ovat kuitenkin vain suuntaa antavia ja olennaista on, että jokainen liittää niihin myös oman henkilökohtaisen merkityksen.

Esineiden ja eri elementtien käyttö rituaaleissa perustuu symboliikkaan, aistien stimulointiin ja henkilökohtaiseen merkitykseen. Kun esineet valitaan huolellisesti ne lisäävät rituaalin syvyyttä ja tehokkuutta. Rituaaleissa esineitä ja elementtejä voidaan käyttää esim:

  • Rauhoittumiseen
  • Irtipäästämiseen
  • Ajatusten keskittämiseen ja läsnäoloon
  • Henkilökohtaisen yhteyden muodostamiseen
  • Pyhän tilan tai alttarin luomiseen ja rajaamiseen
  • Tunne-energian ja pyrkimyksen ohjaamiseen
  • Kiitollisuuden tuntemiseen ja osoittamiseen