Semiphoras - Rituals for transformation

Semiphoras edustaa ihmisen tiedostamattoman puolen massiivista voimaa tuottaa konkreettisia muutoksia. Tiedostamattoman kieli on symbolista ja rikasta. Vuosituhansien ajan ihmiset ovat käyttäneet rituaaleja muutosprosessien välineenä ja elämämme rakentuu erilaisten rituaalien varaan. Niiden avulla on lähestytty niin menneisyyttä, nykyhetkeä kuin tulevaakin.

Rituaalit ovat yhä edelleen tärkeä osa ihmisten keskinäistä kanssakäymistä sekä pyrkimys ymmärtää omaa paikkaamme maailmankaikkeudessa. Symbolit ja rituaalit puhuvat omaa kieltään tarjoten juuri sen avun, jota eri muutosvaiheissa tarvitaan. Olennaista on oppia hyödyntämään ja ymmärtämään tätä symbolien ja rituaalien kieltä omassa elämässä, käyttäen intuitiota ohjaavana periaatteena. Semiphoras auttaa sinua: 

  • kulkemaan myötävirtaan tiedostamattoman voimien kanssa
  • tulemaan yksilönä kokonaisemmaksi vastakohtaisuuksien yhdistymisen kautta
  • löytämään tasapainon järjen ja tunteen, tietoisen ja tiedostamattoman, älyn ja intuition, ajallisen ja ajattoman välillä
  • etsimään sopusointua elämän suuren mysteerin kanssa, jonka osia kaikki olemme

Semiphoraksen rituaalituotteet auttavat sinua muistamaan pyrkimyksesi ja kannustavat muutoksen eri vaiheissa.

Semiphoras-tuotteet tarjoavat käyttöösi ihmiskunnan historian aikana lukuisissa kulttuureissa ja uskomusjärjestelmissä toistuneita elementtejä, symboleja ja rituaaleja. Näiden pohjalta voit intuitiota käyttäen luoda tilanteeseesi sopivan rituaalikokonaisuuden.Tuotteemme on valittu ja työstetty huolella, jotta ne soveltuvat symboli- ja rituaalityöskentelyyn ja voivat tulla merkityksellisiksi käyttäjilleen. Näin kaikki tuotteemme ovat tarkoituksellisesti omistettu muutosprosessisi käyttöön ja edistämiseen.