Rituals For Transformation

Semiphoras tuo käyttöösi ihmiskunnan historian aikana lukuisissa kulttuureissa, uskomusjärjestelmissä ja rituaaleissa käytettyjä esineitä sekä symboleja. Semiphoras auttaa tuotteillaan ja palveluillaan luomaan yhteyden minuuden salattuun puoleen.

Tuntematon osa ihmismielessä on äärimmäisen arvokas. Sillä on salaperäinen kyky tuottaa kehitystä korkeammille henkisille tasoille. Sen avulla voimme kokea turvaa ja toivoa vaikeina aikoina, ratkaista ongelmia, luoda uutta, kokea yhteyttä ja elämää suurempia tunteita sekä saavuttaa syviä tietoisuuden tiloja. Tuntematon meissä pitää sisällään arkkityyppisen ja ikiaikaisen tiedon ihmiskunnan syvimmästä olemuksesta.

Semiphoraksen ydin on ihmisenä kehittyminen symbolityöskentelyä ja toistuvia rituaaleja käyttäen. Symboli on aina osa syvempää arkkityyppistä maailmaa ja ollessamme yhteydessä symboliin, olemme yhteydessä suoraan arkkityyppeihin. Symbolit ylittävät sanat ja niiden viesti on ymmärrettävä intuitiivisesti. Ne toimivat porttina salattuun, paikkaan jossa ikiaikainen viisaus ja uudet mahdollisuudet yhdistyvät. Olemme jakaneet ihmisenä kehittymisen kolmeen nimettyyn vaiheeseen; Purifico, Dedico ja Ascendo. Nämä vaiheet heijastelevat kaikessa muutoksessa ilmenevää spiraalimaista kehityskulkua.

Semiphoras kunnioittaa ja ymmärtää kaikkia ihmiskunnan perinteitä ja uskomusjärjestelmiä syvästi. Ne ovat ikkuna ihmiskunnan monimuotoisuuteen ja samalla oleellinen osa ihmismieltä. Niiden vaikutus ihmiskunnan historiaan on merkittävä, ja ne ilmentävät lainalaisuuksia, jotka heijastuvat niin kollektiivisessa tietoisuudessa kuin yksilöiden mielissä edelleen. Olemme vasta alkumetreillä tällä matkalla, joka avaa meille suuren mysteerin, oman sielumme, ymmärryksen.

Astu mukaan mystiselle matkalle, jossa vanhat traditiot kohtaavat nykyajan ihmistuntemuksen.

1 / 5

PURIFICO

Purifico on rituaalien ja kehitysprosessin ensimmäinen vaihe. Siihen sisältyy muutostarpeen tiedostamista, vanhojen toimimattomien rakenteiden purkamista ja niistä rituaalista puhdistautumista. Rituaalien tehtävänä tässä vaiheessa on auttaa päästämään irti vanhasta ja toimimattomasta sekä tehdä tilaa tulevalle.

DEDICO

Dedico on rituaalien ja kehitysprosessin toinen vaihe. Se on suostumista kahden maailman väliseen tuntemattomaan, ei-tietämisen tilaan, jossa vanhaan ei ole paluuta eikä uuteen vielä pääsyä. Tässä kehitysvaiheessa luodaan uutta ja säännölliset rituaalit keskittyvät alttarityöskentelyyn.

ASCENDO

Ascendo on rituaalien ja kehitysprosessin viimeinen vaihe ja samalla seuraavan kehitystason alku. Siihen sisältyy ymmärryksen aukeaminen, elämänvoiman lisääntyminen ja ihminen tietää nousseensa uudelle kehityksen tasolle. Rituaalit korostavat saavutettua kypsyyttä, viisautta ja kiitollisuutta.

 • Henkilökohtainen ohjaus

  • Henkilökohtainen ohjaus psykoterapeutin kanssa
   oman ongelman tai tavoitteen työstämiseksi
  • Rituaalikokonaisuuden opetus ja ohjaus
 • Semiphoras -koulutukset

  • PURIFICO
  • DEDICO
  • ASCENDO

 • Työpajat ja rituaali-illat

  Kouluttajina toimivat Semiphoraksen perustajat sekä vierailevat asiantuntijat. Työpajoja ja rituaali-iltoja järjestetään kausiluonteisesti. Teemoina muun muassa symboli- ja arkkityyppityöskentely. Teemme myös rituaaleihin perehdytystä sekä ohjattuja rituaalikokemuksia.