Henkilökunta

 • Minna Kirsi, psychoanalytic psychotherapist and founder of Semiphoras.

  Minna Kirsi

  Psykoanalyyttinen psykoterapeutti, vuosien kliininen työkokemus.

  Koulutukset jotka liittyvät mielikuvien ja symbolien käyttöön:

  • NLP Master Practitioner
  • Sertifioitu Tarot Advisor
  • Reiki-hoitaja
  • Astrologia, Suomen Ammattiastrologit ry:n jäsen

  Vuosien syventyminen eri maailmankatsomusfilosofioihin, kreationistisiin sekä emanaatiopohjaisiin uskomusjärjestelmiin. Lisäksi perehtynyt mm. myytteihin, satuihin, arkkityyppeihin, unientulkintaan ja syvämeditatiiviseen työskentelyyn. Vuosien kokemus symboli-, intuitio- ja rituaalityöskentelystä.

 • Thomas Hamberg

  Kuvataiteilija (AMK), esitystaiteen ammattilainen ja etnografiseen, ei-eurooppalaiseen taiteeseen ja muinaisantiikkiin erikoistunut antiikkikauppias. Syvä kiinnostus parapsykologiaan, rajatietoon ja okkultismiin. Perehtynyt vuosien aikana noituuteen, satanismiin sekä animistisiin luonnonuskontoihin mm. voodoo. Mukana mm. seuraavissa:

  • Ida ho-työryhmä käsittelee ihmisyyden ylijäämää, kuten saastaa ja groteskia ruumista. Sitä tarkastelemalla ryhmä pyrkii taiteellisessa työssään paljastamaan ja uudelleen arvioimaan ruumiiseen kytkeytyviä vallitsevia normatiivisia diskursseja ja käytäntöjä.
  • Ruu­mis ja toi­nen: Elet­ty­jä mah­dot­to­muuk­sia tai­teen ja tie­teen vä­lis­sä. Tutkimushanke tutki kumman (das Unheimliche, the uncanny) ilmiöitä ja kokemuksia.