PURIFICO - rituaalien ja kehitysprosessin ensimmäinen vaihe

Purifico - purification

 

Olemme jatkuvasti monien tunteiden ja vaikutteiden kohteina ja ulkoisen maailman häiriötekijät vaativat veronsa. Siksi on tärkeää säännöllisesti vetäytyä arvioimaan ja puhdistamaan sisimpänsä näistä sisäisistä ja ulkoisista vaikutteista. Todellisen Itsemme löytämisen kannalta on tärkeää kuoria kerros kerrokselta vinoutuneet käsitykset ja väärät samaistumiset. Aidon Minän löytyminen ja sen toteuttaminen elämässä, edellyttää elämän varrella kertyneiden virheellisten samaistumisten tunnistamista itsessä ja niistä vapautumista vähä vähältä. Tämä on keskeinen merkitys Purifico-tuotteissa ja rituaaleissa.

Puhdistautumisrituaalit ovat seremonioita, joilla pyritään henkiseen tai fyysiseen puhdistumiseen, sekä kehitystä estävien tekijöiden taakse jättämiseen. Uhraamalla ja luopumalla teemme tilaa suuremman hyvän tulla. Nämä rituaalit voivat vaihdella suuresti eri perinteiden ja uskomusjärjestelmien välillä. Tässä on muutamia esimerkkejä erilaisista elementeistä, joita on käytetty puhdistautumisrituaaleissa:

  • Vesi: Vesi on monissa kulttuureissa symboli puhdistautumiselle. Kasteleminen, kastautuminen tai peseytyminen puhtaalla vedellä voi symboloida sekä fyysistä että henkistä/hengellistä puhdistautumista. 
  • Yrtit ja Suolat: Veteen voi myös sekoittaa yrttejä tai suolaseoksia symbolisen puhdistavan vaikutuksen lisäämiseksi ja kohdistamiseksi.
  • Kristallit: erilaiset kristallit voidaan liittää puhdistamiseen ja kehon ja elinympäristön energioiden tasapainottamiseen. 
  • Savu ja suitsukkeet: Savu ja suitsukkeet ovat tärkeitä elementtejä monissa puhdistautumisrituaaleissa. Savun uskotaan symboloivan muutosta, transformaatiota ja siirtymistä. Puhdistautumisrituaalien aikana savun nähdään kuljettavan pois vanhaa ja epäpuhdasta, luoden tilaa uusille aluille.
  • Äänet, rukoukset ja mantrat: äänet, rukoukset, mantrat ja laulut voivat olla osa puhdistautumisrituaalia. Toistuvat sanat ja äänet voivat auttaa keskittymään ja luomaan syvällisen yhteyden tunteen.
  • Symboliset eleet: Symboliset eleet voivat olla osa puhdistautumisrituaaleja. Nämä eleet voivat auttaa vapauttamaan negatiivisia energioita ja luomaan henkistä tai hengellistä puhtautta.
  • Maadoitus ja meditaatio: Puhdistautumisrituaalit voivat sisältää maadoitus- ja meditaatioharjoituksia, jotka auttavat vapauttamaan stressiä ja negatiivisia tunteita.