ASCENDO - rituaalien ja kehitysprosessin viimeinen vaihe ja uuden alku

ASCENDO-sanctification

Ascendo-vaihe edustaa viimeistä vaihetta kehityksen jatkumossa. Siinä yksilö saavuttaa pyrkimyksensä ja saavuttaa kasvaneen ymmärryksen, lisää resursseja ja kykyjä. Sen saavuttamisen voi esimerkiksi tunnistaa siitä, että ymmärrys avautuu, laajenee ja kirkastuu, ja itse alkaa toimia ja ajatella kehittyneemmällä tavalla. Tunnetta voidaan kuvata silmien avautumisena, katarsiksena, valaistumisena. Asialle on monia kuvauksia, sillä kokemus on voimakas ja siihen liittyy täyttymyksen ja kiitollisuuden tunteet. Sitä saattaa myös seurata tarve voida jakaa muille tietoa ja ymmärrystä, jota itse on saavuttanut kokemuksensa kautta. 

Ascendo-tuotteiden pääelementtinä on öljy, sillä öljy on kautta historian näytellyt tärkeää roolia yksilön siirtyessä uuteen vastuuseen, valtuuteen tai kyvykkyyteen. Voiteluseremoniat ovat symboloineet valtuuden ja vastuun antamista ja vastaanottamista. Seremonialla sitoutettiin voideltu hänen tehtäväänsä ja velvollisuuksiinsa, sekä muistutettiin siitä, että voidellun valta, viisaus ja asema tulevat ylhäältä, eivät vain hänestä itsestään. Ascendo-vaiheen rituaaleissa on tarkoitus tunnustaa itsessä tapahtunut muutos ja aikaansaatu kasvu sekä ottaa haltuun saavutetut kyvyt ja ymmärrys. Ascendo-vaiheen prosessiin keskeisesti kuuluu myös kiitollisuuden osoittaminen saavutetusta sekä hyvän jakaminen kasvaneen kyvykkyyden myötä.

Öljyt symboloivat pyhyyttä, voimaa, viisautta ja korkeimman siunausta. Öljyä voidaan käyttää rituaaleissa monin eri tavoin. Tässä on joitakin esimerkkejä niistä:

  • Voitelu: öljyä voidaan käyttää voitelussa, jossa henkilö tai esine voidellaan öljyllä symboloimaan siunausta, pyhittämistä, valmistumista tai valmistautumista johonkin tärkeään
  • Esineiden siunaaminen: öljyä voidaan käyttää erilaisten esineiden, kuten ristien, amulettien, talismaanien tai pyhien esineiden siunaamiseen ja pyhittämiseen tarkoitukseensa.
  • Rukous ja meditaatio: öljyä voidaan käyttää osana rukous- ja meditaatiorituaaleja, jotka auttavat keskittymään ja luomaan yhteyden hengelliseen maailmaan.
  • Symboliset eleet: öljy voi olla osa symbolisia eleitä, jotka liittyvät puhdistukseen, pyhyyteen tai siunaamiseen. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi pyhien kuvioiden tekemiseen rituaalisen toimituksen aikana.
  • Lamppujen sytyttäminen: öljyä voidaan käyttää lampuissa, joita sytytetään rituaalien aikana. Tämä symboloi valoa ja korkeimman läsnäoloa.
  • Muistomerkit ja alttarit: öljyä voidaan käyttää osana muistomerkkejä tai alttareita, joiden tarkoitus on kunnioittaa jumalallista tai muistella tärkeitä tapahtumia.
  • Astia tai kulho: öljy voidaan lisätä astiaan tai kulhoon, ja öljy voidaan siunata tai pyhittää rituaalin aikana. Tämä öljyä sisältävä astia voi siten toimia osana öljyn vihmomista, esineiden tai henkilöiden siunaamista ja voitelemista tai tärkeiden symbolien piirtämistä kehoon, esineisiin jne.

   Oikean tunnelman ja vaikuttavuuden aikaansaamiseksi on tärkeää, että rituaali tehdään kunnioittavassa ilmapiirissä.

   Kehittyminen on jatkuvaa. Yhden kehityskierroksen päättyminen on samalla seuraavan kierroksen alkaminen. Siten Ascendo-vaiheen saavuttaminen avaa jo oven uuteen kierrokseen, korkeammalle kehittymisen mahdollisuuteen.